Kundsupport: 08 - 669 08 50

Butiksstädning

En bra arbetsmiljö skapar effektivare medarbetare

Städning i butik sker vid en tidpunkt som kunden själv avgör. För livsmedelsbutiker gäller särskilda hygienkrav, vilket städpersonalen
är utbildade för. Anpassning sker till de speciella krav som gäller för respektive butik. Charkavdelning och bake off rengörs enligt de särskilda anvisningar som föreligger.

Behovet skall styra städinsatserna och anpassning sker vid varje städtillfälle. Nya effektiva maskiner tillämpas. Generellt gäller att ingen maskin får vara äldre än sex år.

För samtliga säljytor oavsett bransch gäller att säljytan skall kännas ren och fräsch för att presentera de varor som skall säljas. Vid anställning av personal kontrolleras den anställdes tidigare referenser och en sekretessförbindelse tecknas.

Vid uppstart tillhandahålles överkapacitet personellt sett tills det att rätt avverkninggrad uppnåtts.

 

Begär en behovsanpassad offert här bredvid

Kontaktinformation

Tel: 08 - 669 08 50
information@renab.com

Besöksadress/Säte

Johanneslundsvägen 12
194 61 Upplands Väsby

Kreditbetyg

Kvalitetsansvar

iso