Kundsupport: 08 - 669 08 50

Säkerhet

Sekretessförbindelser tecknas med alla anställda hos Renab vilket ger dem tystnadsplikt. Ingenting som kommer Renabs personal till kännedom förs vidare. Alla anställda hos Renab bär enhetliga kläder samt ID-kort med foto synligt framtill för att underlätta identifikation.

Vi har ett stort ansvar att leva upp till de flygsäkerhets- och verksamhetskrav som ställs genom bestämmelser för Civil Luftfart, TSFS, flygplatsens egna ordnings- och säkerhetsföreskrifter samt flygbolagens specifika krav. Som verksam på flygplatser prioriterar Renab säkerheten (safety & security) främst och vi arbetar ständigt inom detta område.

Innan en nyanställning sker krävs en dokumenterad historik, referenser, registerkontroll samt ett utdrag ur rikspolisstyrelsens belastningsregister.

Även på redan anställd personal genomförs kontinuerligt löpande dokumenterade säkerhetsbedömningar.

Kontaktinformation

Tel: 08 - 669 08 50
information@renab.com

Besöksadress/Säte

Johanneslundsvägen 12
194 61 Upplands Väsby

Kreditbetyg

Kvalitetsansvar

iso