Kundsupport: 08 - 669 08 50

Kontorsstädning

En bra arbetsmiljö skapar effektivare medarbetare

Städningen är en viktig del för att skapa en bra arbetsmiljö. Vid kontorsstädning sker rengöring av arbetsplatser, hygienutrymmen och övriga utrymmen. Förbrukningsartiklar levereras och distribueras till de enheter som kräver påfyllning. Felanmälan görs om något skulle vara trasigt i lokalen.

Vid behov utförs allergistädningar och saneringar i de lokaler som kräver detta.

Uppföljning sker sedan för att säkerställa att städningen uppfyller beställarens krav. Om avvikelser skulle förekomma dokumenteras dessa för att inte upprepas. Förebyggande åtgärder genomförs kontinuerligt för att avvikelser inte ska uppstå.

 

Begär en behovsanpassad offert här bredvid

Kontaktinformation

Tel: 08 - 669 08 50
info@renab.com

Besöksadress

Prästkragensväg 3
132 45 Saltsjö-Boo

Kvalitetsansvar

ISO 9001, ISO 14001
och AAA

iso