Kundsupport: 08 - 669 08 50

Miljöarbete

Vårt miljöarbete skall präglas av ansvar och engagemang för våra kunder, anställda, vår gemensamma miljö och för kommande generationer.

Renab tillämpar ett miljöledningssystem enligt ISO-standarden 14001. Certifierade fr.o.m. 1/5 2005.

Metoder och medel som används av Renab tar hänsyn till den yttre miljön, arbetsmiljön samt trivsel. Kvalitets- och miljöaspekter präglar hela företagets arbete. Enligt fastställd miljöpolicy skall målet vara att minska föroreningar, avfall och användning av naturresurser i företagets arbete.

Som exempel på detta är att vi arbetar med Ultra rent vatten som är vanligt kranvatten som filtrerats, avjoniserats och därigenom förlorat sina ursprungliga partiklar. För att återställa balansen reagerar vattnet med att lösa upp smuts. Det innebär en effektiv städmetod för interiöra ytor som är skonsam utan kemikalier. Vi får en minskad miljöpåverkan och en mer hälsosam inomhusmiljö med positiv och hållbar inverkan på människors hälsa och vår miljö.

Kontaktinformation

Tel: 08 - 669 08 50
info@renab.com

Besöksadress

Prästkragensväg 3
132 45 Saltsjö-Boo

Kvalitetsansvar

ISO 9001, ISO 14001
och AAA

iso