Kundsupport: 08 - 669 08 50

Översikt

Renab är ett städföretag, som har för avsikt att växa sakta och säkert, samt att bli etablerat som ett av de företag som är verksamt under lång framtid.

Affärsidén är att endast ta på sig sådan mängd uppdrag, och i sådan takt att en mycket hög städkvalitet erhålles. För att uppdragsgivaren/kunden skall vara nöjd som kund hos Renab är det kvalitativa och ekonomiska utfallet av stor betydelse.

Strategin bygger på en kontinuerligt utbildad och motiverad personal. God arbetstillfredställelse och ett reellt medinflytande. Självständigt lagarbete vidareutvecklar en god kundkontakt och en verksamhet anpassad till kundens verkliga städbehov som ger rätt kvalité till konkurrenskraftigt pris.

Verksamheten skall utgå från kundens efterfrågan. Denna efterfrågan ändras hela tiden. Hela organisationen ska vara medveten om betydelsen av goda och långvariga kundkontakter, så att Renab effektivt kan genomföra de anpassningar i verksamheten som är nödvändiga.

Kontaktinformation

Tel: 08 - 669 08 50
info@renab.com

Besöksadress

Prästkragensväg 3
132 45 Saltsjö-Boo

Kvalitetsansvar

ISO 9001, ISO 14001
och AAA

iso